Aprokam_600_DK_NO
Hvordan virker Aprokam®?
Cefuroksim hemmer bakteriell celleveggsyntese etter binding til penicillinbindende proteiner (PBP). Dette medfører at biosyntese av cellevegg (peptidoglykan) opphører, med påfølgende bakteriecellelyse og –død1.

Hvilken indikasjon har Aprokam®?
Antibiotikaprofylakse mot postoperativ endoftalmitt etter kataraktoperasjon.
Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle legemidler, inkludert retningslinjer for antibiotikaprofylakse ved øyekirurgi1.

Hvordan doseres Aprokam®?
Voksne
Den anbefalte dosen er 0,1 ml rekonstituert oppløsning, dvs. 1 mg cefuroksim.

INJISER IKKE MER ENN DEN ANBEFALTE DOSEN.

Pediatrisk populasjon
Optimal dose og sikkerhet av Aprokam® har ikke blitt fastslått i den pediatriske populasjonen.

Eldre
Dosejustering er ikke nødvendig.

Pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon
På grunn av den lave dosen og den forventede ubetydelige systemiske eksponeringen for cefuroksim ved bruk av Aprokam®, er dosejustering ikke nødvendig.

Hvordan aministreres Aprokam®?
Etter rekonstituering skal Aprokam® administreres ved intraokulær injeksjon i fremre øyekammer (intrakameral bruk) av en øyekirurg ved aseptiske betingelser anbefalt ved kataraktkirugi.

Etter rekonstituering skal Aprokam inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk.
Injiser 0,1 ml av den rekonstituerte oppløsningen langsomt i fremre øyekammer på slutten av kataraktoperasjonen.

Bivirkninger med Aprokam®:
Ingen spesielle bivirkninger er rapportert i litteraturen når cefuroksim er gitt som intraokulær injeksjon, unntatt følgende:

Forstyrrelser i immunsystemet:
Svært sjeldne (< 1/10 000): Anafylaktisk reaksjon.

Referanser:
  1. Aprokam® produktresumé

Materialer og lenker

Bruksanvisning for å klargjøre Aprokam® til intrakameral administrasjon

instr_aprokam1
Fjern vippelokket.
instr_aprokam2
Desinfiser den ytre delen av hetteglassets gummipropp før den sterile kanylen føres inn.
instr_aprokam3
Før kanylen vertikalt gjennom midten av hetteglassets propp, mens hetteglasset holdes i stående posisjon. Injiser deretter 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglasset ved aseptisk teknikk. Rist forsiktig til oppløsningen er fri for synlige partikler.
instr_aprokam4
Fest en steril kanyle (18G x 1½”, 1.2 mm x 40 mm) med 5 mikronfilter (membran av akryl-kopolymer på non-woven nylon) på en 1 ml steril sprøyte. Før kanylen vertikalt gjennom midten av hetteglassets propp, mens hetteglasset holdes i stående posisjon. Trekk minst 0,1 ml av oppløsningen opp ved aseptisk teknikk.
instr_aprokam5
Løsne kanylen med 5 mikronfilter fra sprøyten og sett en egnet fremre øyekammerkanyle på sprøyten.
instr_aprokam6
Press forsiktig luft ut av sprøyten og juster dosen til 0,1 ml-streken på sprøyten. Sprøyten er nå klar til injeksjon.
HETTEGLASS TIL ENGANGSBRUK. BRUK HETTEGLASSET KUN TIL ÉN PASIENT.