Azyter_600_DK_NO
Hvordan virker Azyter®?
Azyter® er et andregenerasjons makrolidantibiotikum som tilhører azalidgruppen. Azyter® hemmer syntesen av bakterielle proteiner ved å binde seg til ribosomale subenheten 50S og hindre peptidtranslokasjon1.

Hvilke indikasjoner har Azyter®?

  • Purulent bakteriell konjunktivitt hos barn (fra nyfødte til 17 år gamle) og voksne.
  • Trakomatøs konjunktivitt forårsaket av Chlamydia trachomatis hos barn (fra nyfødte til 17 år gamle) og voksne

Lokal antibakteriell kurativ behandling av konjunktivitt (øyekatarr) forårsaket av følsomme stammer: Purulent bakteriell konjunktivitt, Trakomatøs konjunktivitt forårsaket av Chlamydia trachomatis. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler1.

Hvordan doseres Azyter®?
Nyfødte, barn, ungdom og voksne1:

1 dråpe i konjunktivalsekken 2 ganger daglig, morgen og kveld, i tre dager1.

Det er unødvendig å forlenge behandlingen utover tre dager. Det er viktig å følge doseringsregimet for å lykkes med behandlingen¹.

Bivirkninger på Azyter®:1
Svært vanlige (≥1/10): øye: okulært ubehag (kløe, brennende følelse, svie).
Vanlige (≥1/100 til <1/10): øye: tåkesyn, følelse av klebrige øyne, følelse av fremmedlegemer ved drypping.

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): øye: konjunktivitt*, allergisk konjunktivitt*, keratitt*, øyelokkseksem*, øyelokksødem*, øyeallergi*, konjunktival hyperemi, økt tåredannelse ved drypping, erytem på øyelokket. Immunsystemet: angioødem*, overfølsomhet

* bivirkningen er ikke observert i kliniske studier med Azyter®. Inklusjon av bivirkning er basert på data rapportert etter markedsføring.


Pakninger og pris:2
Øyedråper; endosebeholdere 6 stk: 88,60 kr

For mer informasjon se Azyter® produktresumé

Referanser:
1. Azyter® produktresumé
2. Azyter® information på felleskatalogen.no

Materialer og lenker

Bruksanvisning Azyter® endosebeholdere

instr_engangspipetter1
Vask hendene ordentlig før du skal ta øyedråpene.
instr_engangspipetter2

Snu endosebeholderen på hodet. Vri av plastvingen før du drypper.

instr_engangspipetter3
Plasser toppen av endosebeholderen nær øyet uten å berøre det. Drypp dråpen i det affiserte øyet mens du ser opp og forsiktig holder ned det nedre øyelokket.
instr_engangspipetter4
Lukk øynene og press med fingeren i øyekroken. Hold i noen minutter mens du holder øynene lukket.
instr_engangspipetter5
Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk.