Hvordan virker Fixopost®:
Fixopost® består av to komponenter: Latanoprost og timolol. Begge medisinene senker forhøyet intraokulært trykk ved forskjellige virkningsmekanismer. Den kombinerte effekten resulterer i en ytterligere reduksjon i intraokulært trykk sammenlignet med de respektive stoffene hver for seg.


Latanoprost, en prostaglandin F2α-analog, er en selektiv prostanoid FP-reseptoragonist som reduserer det intraokulære trykket ved å øke avløpsstrømmen.
Timolol, en beta 1 og beta 2 adrenerg (ikke-selektiv) reseptorblokker, senker det intraokulære trykket ved å redusere produksjonen av kammervann.


Hvilke indikasjoner har Fixopost®?
Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk hos pasienter med åpenvinklet glaukom og okulær hypertensjon, når topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger ikke er tilstrekkelig.

Hvordan doseres Fixopost®?
Anbefalt behandling er 1 dråpe i det (de) affiserte øyet (øynene) 1 gang daglig. 1 endosebeholder inneholder nok øyedråper til å behandle begge øyne. Doseringen bør ikke overstige 1 gang daglig da det er vist at hyppigere administrering reduserer den intraokulære trykksenkende effekten. Dersom en dose glemmes, skal behandlingen fortsette med neste dose til vanlig tid 1.

Bivirkninger med Fixopost®?

Frekvens øye:

Svært vanlige; hyperpigmentering av iris.

Vanlige; øyesmerter, øyeirritasjon (inkl. stikking, svie og kløe, følelse av fremmedlegeme).

Mindre vanlige; hornhinnesykdommer, konjunktivitt, blefaritt, øyehyperemi, tåkesyn, økt lakrimasjon, utslett, kløe og hodepine.

Bivirkninger sett med timolol: Ukjent frekvens: Gastrointestinale; Magesmerter, oppkast, diare, munntørrhet, dysgeusi, dyspepsi, kvalme. Generelle; asteni, fåtigue. Hjerte; Hjertestans, hjertesvikt, AV-blokk, stuvningssvikt, brystsmerter, arytmi, bradykardi, odem, pålpitasjoner. Hud; Hudutslett, psoriasislignende utslett, forverring av psoriasis, haravfåll. Immunsystemet; Systemiske allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk reaksjon, angioodem, urticaria, lokalt og generelt utslett, kløe). Kar; Kalde hender og føtter, hypotensjon, Raynauds fenomen. Kjønnsorganer/bryst; Seksuell dysfunksjon, nedsatt libido. Luftveier; Bronkospasme (primært hos pasienter med tidligere bronkospastisk sykdom), hoste, dyspne. Muskelskjelettsystemet; myalgi. Nevrologiske; Cerebrovaskular hendelse, cerebral iskemi, svimmelhet, økte tegn og symptomer på myasthenia gravis, parestesi, hodepine, synkope. Psykiske; Hukommelsestap, søvnloshet, depresjon, mareritt. Stoffskifte/ernæring; hypoglykemi. Øre; tinnitus. Øye; Koroidalløsning etter grå stæroperasjon, hornhinneerosjon, keratitt, dobbeltsyn, nedsatt hornhinnefølsomhet, tegn og symptomer på øyeirritasjon (f.eks. svie, stikking, kløe, rennende øyne og rødhet), tørre øyne, apoptose, blefaritt og tåkesyn.

For øvrige informasjon se Fixopost® produktresumé.


Referanser
1. Fixopost® produktresumé

Bruksanvisning Fixopost® endosebeholdere

Vask hendene ordentlig før du skal ta øyedråpene.

Snu endosebeholderen på hodet. Vri av plastvingen før du drypper.

Plasser toppen av endosebeholderen nær øyet uten å berøre det. Drypp dråpen i det affiserte øyet mens du ser opp og forsiktig holder ned det nedre øyelokket. 

Lukk øynene og press med fingeren i øyekroken. Hold i noen minutter mens du holder øynene lukket. 

Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk.