Théa Nordic Norge
Ekornrudveien 31A
1410 Kolbotn

Telefontid kundeservice Norge (9-17)

T: +47 977 98 508
e-post: nils-petter.hansen@theapharma.com

Ved spørsmål fra optikere/leger om leveranser eller faktura ta kontakt på tel: +47 977 98 508 / tel: +47 971 42 835 eller e-post: nils-petter.hansen@theapharma.com

Hvis du har medisinske spørsmål eller klager på produkter eller ønsker å rapportere uønskede hendelser / bivirkninger direkte til Théa Nordic kan du bruke informasjonen nedenfor:

E-post: safety@thea-nordic.com / tel: +47 977 98 508.

Du bør alltid informere din lege eller tannlege hvis du har bivirkninger. Din lege eller tannlege kan avgjøre om hendelsen innebærer behandlingen må endres.

De kan også gi informasjon fra journalsystemet, som er nyttig å evaluere bivirkning.

Du kan selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Du bør alltid informere din lege eller tannlege hvis du har bivirkninger. Din lege eller tannlege kan avgjøre om hendelsen innebærer behandlingen må endres.

De kan også gi informasjon fra journalsystemet, som er nyttig å evaluere bivirkning.

Du kan selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Ved hjelp av meldeskjema på Internett kan du melde bivirkninger til Legemiddelverket. Meldeskjemaet ligger i Altinn og krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID (MinID, BankID, Commfides eller Buypass) via ID-porten. Dette sikrer at uvedkomne ikke får tilgang til dine opplysninger. Her kan du lese mer om elektronisk ID og hvordan du får elektronisk ID.

Lege, tannlege og farmasøyt på apotek kan også melde bivirkninger på dine vegne, gjennom et eget meldesystem for helsepersonell. Det er ikke nødvendig å melde bivirkningen på nytt, dersom du vet at helsepersonell allerede har meldt på dine vegne.

Informasjon – håndtering av dine personlige opplysninger som del av rapportering av en klage eller en bivirkning:

Som del av denne prosessen vil Théa Nordic på konfidensiell måte innhente og behandle personlige opplysninger, slik som ditt etternavn, fornavn, e-postadresse, telefonnummer, samt din beskrivelse og opplysninger vedrørende klagen eller bivirkningen og svar på eventuelle oppfølgingsspørsmål fra oss, for å oppfylle den juridiske forpliktelsen legemiddelfirmaer har til å rapportere og behandle opplysninger om bivirkninger og klager. 

Disse opplysningene vil bli oppbevart i 70 år etter at legemidlet har blitt avregistrert fra markedet og vil kun være tilgjengelig for personer som arbeider med bivirkninger og klager i Théa Nordic, CEO og IT. Anonymiserte opplysninger vil bli sendt til Laboratoires Théa sin globale sikkerhet- og kvalitetsavdeling og til kompetente myndigheter i EU/EØS som del av den juridiske forpliktelsen. 

I samsvar med den europeiske forskriften datert 27. april 2016, vedrørende beskyttelse av personlige opplysninger, har du rett til å få tilgang til og til å korrigere dine personlige opplysninger. Dersom du ønsker å benytte deg av disse rettighetene, kontakt oss på følgende adresse: safety.nordic@theapharma.com