Monopex_600_FI_DK_NO

Monopex® 1mg/ml – deksametason uten konserveringsmiddel

ØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml:
1 ml inneh.: Deksmetasonnatriumfosfat tilsv. deksmetasonfosfat 1 mg, dinatriumedetat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. Inneholder ikke konserveringsmiddel.1

Indikasjoner:
Inflammatoriske tilstander i øyets fremre segment, slik som marginal keratitt, stromalt ødem i hornhinnen, uveitt, episkleritt (dersom NSAIDs er kontraindisert eller ikke tilstrekkelig), skleritt, akutt fase av allergisk konjunktivitt som ikke responderer på standard behandling. Inflammasjonen skal ikke skyldes infeksjon. Corneaepitelet må være intakt.1

Egenskaper:
Klassifisering: Vannløselig, uorganisk ester av deksametason. Virkningsmekanisme: Syntetisk kortikosteroid med antiinflammatoriskog antiallergisk effekt. Hemmer inflammasjon i det fremre øyet, uten å lege underliggende tilstand. Absorpsjon: Absorberes nesten ikke av intakte epitelceller i cornea, pga. hydrofile egenskaper. Hydrolyseres til deksametason etter absorpsjon via øyet og neseslimhinnen. Utskillelse: Primært i urin.1

Dosering:
Skal kun brukes under tett oftalmologisk oppfølging. Vanlig dose 1 dråpe 4-6 ganger daglig i det affiserte øyet. I alvorlige tilfeller startdose 1 dråpe hver time, 1 dråpe hver 4. time når effekt oppnås. Nedtrappes gradvis for å unngå tilbakefall. Behandlingstid fra noen dager til maks. 14 dager.

Bivirkninger:
Svært vanlige (≥1/10): Øye: Økt intraokulært trykk (etter 2 ukers behandling).
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Ubehag, irritasjon, brennende følelse, stikking, kløe og tåkesyn rett etter administrering, vanligvis lett og forbigående.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øye: Allergiske- og overfølsomhetsreaksjoner, forsinket sårtilheling, risiko for bakre kapsulær katarakt, opportunistiske infeksjoner, glaukom. Øvrige: Systemisk absorpsjon med binyrebarksuppresjon ved hyppig dosering.
Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Øye: Konjunktivitt, mydriasis, ansiktsødem, ptose, kortikosteroid-indusert uveitt, corneaforkalkning, krystallinsk keratopati, forandring av corneatykkelsen, corneaødem, sår. Perforasjon ved sykdommer som gir tynnere cornea.1

Pakninger:
Kommer i pakning av 30×0,4ml endosepipetter.

For mer informasjon se Monopex® produktresumé.

Referanser
1. Monopex® produktresumé

 

Materialer og lenker

Bruksanvisning Monopex® endosebeholdere

instr_engangspipetter1
Vask hendene ordentlig før du skal ta øyedråpene.
instr_engangspipetter2

Snu endosebeholderen på hodet. Vri av plastvingen før du drypper.

instr_engangspipetter3
Plasser toppen av endosebeholderen nær øyet uten å berøre det. Drypp dråpen i det affiserte øyet mens du ser opp og forsiktig holder ned det nedre øyelokket.
instr_engangspipetter4
Lukk øynene og press med fingeren i øyekroken. Hold i noen minutter mens du holder øynene lukket.
instr_engangspipetter5
Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk.