monoprost-600-no

Hvordan virker Monoprost®:
Den aktive substansen latanoprost, en prostaglandin F2a analog , er en selektiv prostanoid FP reseptoragonist som senker det intraokulære trykket gjennom å øke kammervannavløpet1.

Hvilke indikasjoner har Monoprost®?
Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk hos pasienter med åpenvinklet glaukom og okulær hypertensjon1.

Hvordan doseres Monoprost®?
Anbefalt behandling er 1 dråpe i det (de) affiserte øyet (øynene) 1 gang daglig. 1 endosebeholder inneholder nok øyedråper til å behandle begge øyne. Doseringen bør ikke overstige 1 gang daglig da det er vist at hyppigere administrering reduserer den intraokulære trykksenkende effekten. Dersom en dose glemmes, skal behandlingen fortsette med neste dose til vanlig tid1.

Bivirkninger med Monoprost®?
Majoriteten av bivirkninger er relatert til det okulære systemet. I en åpen 5-årig sikkerhetsstudie med latanoprost utviklet 33% av pasientene irispigmentering. Andre okkulære bivirkninger er vanligvis forbigående og oppstår ved admimistrering av øyedråpene1.

Svært vanlige (≥1/10): Øye: Økt irispigmentering, svak til moderat konjunktival hyperemi, øyeirritasjon (brennende følelse, følelse av sand eller fremmedlegeme i øyet, kløe, stikking), endring av øyevipper og vellushår (økt lengde, tykkelse, pigmentering og antall – hovedsakelig hos japanere)1.

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Forbigående punktepitelerosjon for det meste uten symptomer, blefaritt, øyesmerter1.

For øvrige bivirkninger se Monoprost® produktresumé.


Referanser
1. Monoprost® produktresumé

Materialer og lenker

Bruksanvisning Monoprost® endosebeholdere

instr_engangspipetter1
Vask hendene ordentlig før du skal ta øyedråpene.
instr_engangspipetter2

Snu endosebeholderen på hodet. Vri av plastvingen før du drypper.

instr_engangspipetter3
Plasser toppen av endosebeholderen nær øyet uten å berøre det. Drypp dråpen i det affiserte øyet mens du ser opp og forsiktig holder ned det nedre øyelokket.
instr_engangspipetter4
Lukk øynene og press med fingeren i øyekroken. Hold i noen minutter mens du holder øynene lukket.
instr_engangspipetter5
Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk.