Øyeallergier er som oftest ufarlige og kan behandles på egenhånd med reseptfrie øyedråper. Symptomene kan være kløe, svie, tåring, lysskyhet og rødhet. Hvis dråpene ikke virker raskt bør du gå til legen. Noen mer sjeldne former for øyeallergi er alvorlige og kan føre til svekket syn hvis de ikke blir behandlet. Pollenallergi, som er den vanligste formen for øyeallergi, er verst om våren og sommeren. Straksreaksjoner som skyldes husstøvmidd, muggsopp, dyrehår osv. er også utbredt.

Zaditen®

Zaditen_600_NO

Hvordan virker Zaditen®?

Zaditen® øyedråper tilhører den nye-generasjon antiallergiske øyedråper. Øyedråpene brukes til behandling av kløende og irriterte øyne forårsaket av pollenallergi1.


Zaditen® kan kombinere en mastcellestabiliserende effekt, som virker forebyggende mot den allergiske betennelsesprosessen i øyet, med en lindrende effekt ved utbrudd.1


Hvordan doseres Zaditen®?

Du behøver kun dryppe øynene dine to ganger om dagen, morgen og kveld1.


Hvem kan bruke Zaditen®?

Øyedråper 5 ml og 20 × 0,4 ml er unntatt fra reseptplikt til behandling av øyeplager ved pollenallergi hos voksne og barn over 6 år1. Zaditen® er veltolerert, og kan brukes av alle over 3 år som har behov for lindring av røde og irriterte øyne som et resultat av pollenallergi. Til barn under 6 år bør behandlingen skje i samråd med lege1.


For mer informasjon se Zaditen® pakningsvedlegg


kundvagn_svart_20px Apotek1.no


Nyttige tips!

  • Oppbevar øyedråper i kjøleskapet, da blir dryppingen mindre plagsom.
  • Må du dryppe med kontaktlinser, bør du bruke øyedråper uten konserveringsmidler. Zaditen er det eneste nye-generasjons antihistamin som er tilgjengelig uten konserveringsmiddel.

Les gjerne dette intervjuet med øyelege for mer informasjon om symptomer, behandling og andre nyttige tips vedrørende din øyeallergi!


Referanser:

  1. Zaditen® Pakningsvedlegg

Bruksanvisning Zaditen® endosebeholdere

instr_engangspipetter1
Vask hendene ordentlig før du skal ta øyedråpene.
instr_engangspipetter2

Snu endosebeholderen på hodet. Vri av plastvingen før du drypper.

instr_engangspipetter3
Plasser toppen av endosebeholderen nær øyet uten å berøre det. Drypp dråpen i det affiserte øyet mens du ser opp og forsiktig holder ned det nedre øyelokket.
instr_engangspipetter4
Lukk øynene og press med fingeren i øyekroken. Hold i noen minutter mens du holder øynene lukket.
instr_engangspipetter5
Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk.

Spersallerg®

Spersallerg_600_NO
Hvordan virker Spersallerg®:
Spersallerg® inneholder antazolin, som er et antihistamin, og tetryzolin, som er et karkontraherende stoff. Antazolin blokkerer for de allergifremkallende stoffer som frigis ved en overfølsomhetsreaksjon. Tetryzolin trekker blodkarene i øyets bindehinne sammen. Spersallerg® minsker dermed kløe, røde og rennende øyne som kan fremkomme ved en allergisk reaksjon¹.

Hvordan doseres Spersallerg®:
Voksne og ungdom: 1 dråpe 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt¹.

Pakninger:
Øyedråper 10 ml og 20 × 0,3 ml er unntatt fra reseptplikt¹.

For mer info. se Spersallerg® pakningsvedlegg

Nyttige tips!
  • Oppbevar øyedråper i kjøleskapet, da blir dryppingen mindre plagsom.
  • Må du dryppe med kontaktlinser, bør du bruke øyedråper uten konserveringsmidler. Spersallerg er tilgjengelig uten konserveringsmiddel.
Les gjerne dette intervjuet med øyelege for mer informasjon om symptomer, behandling og andre nyttige tips vedrørende din øyeallergi!

Referanser:
  1. Spersallerg® pakningsvedlegg

Bruksanvisning Spersallerg® endosebeholdere

instr_engangspipetter1
Vask hendene ordentlig før du skal ta øyedråpene.
instr_engangspipetter2

Snu endosebeholderen på hodet. Vri av plastvingen før du drypper.

instr_engangspipetter3
Plasser toppen av endosebeholderen nær øyet uten å berøre det. Drypp dråpen i det affiserte øyet mens du ser opp og forsiktig holder ned det nedre øyelokket.
instr_engangspipetter4
Lukk øynene og press med fingeren i øyekroken. Hold i noen minutter mens du holder øynene lukket.
instr_engangspipetter5
Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk.