Softacort_600_DK_NO_IS

Hvordan virker Softacort®:
Det aktive stoffet hydrokortison natriumfosfat er et syntetisk kortikosteroid som har en antiinflammatorisk og antiallergisk effekt.1

Indikasjoner:
Behandling av mild, ikke-infeksiøs, allergisk eller inflammatorisk konjunktivalsykdom.1

Dosering:
Den anbefalte doseringen er 2 dråper 2 til 4 ganger daglig i det affiserte øyet. Varigheten av doseringsregimet vil vanligvis variere fra noen få dager til maksimalt 14 dager. Gradvis nedtrapping til én administrering annenhver dag kan anbefales for å unngå tilbakefall.1

Refusjonskoder:
ICPC                                                                           ICD
Kode           Tekst                          Vilkår  Kode           Tekst                                                    Vilkår
F71           Allergisk konjunktivitt        -     H10.1           Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt     -

Bivirkninger:
Ikke kjent:
Brennende følelse*, stikking*.
* Brennende følelse og stikking kan oppstå rett etter administrasjon. Disse hendelsene er vanligvis milde og forbigående.1

Pakninger:
Kommer i pakning av 30×0,4ml endosepipetter. 

For mer informasjon se Softacort® produktresumé.

Referanser
 1. Softacort® produktresumé

Softacort®-Materialer og lenker

Bruksanvisning Softacort® endosebeholdere

instr_engangspipetter1
Vask hendene ordentlig før du skal ta øyedråpene.
instr_engangspipetter2

Snu endosebeholderen på hodet. Vri av plastvingen før du drypper.

instr_engangspipetter3
Plasser toppen av endosebeholderen nær øyet uten å berøre det. Drypp dråpen i det affiserte øyet mens du ser opp og forsiktig holder ned det nedre øyelokket.
instr_engangspipetter4
Lukk øynene og press med fingeren i øyekroken. Hold i noen minutter mens du holder øynene lukket.
instr_engangspipetter5
Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk.