Spersadex_600_NO

Hvordan virker Spersadex® med kloramfenikol:
Legemidlet gir en kraftig antiinflammatorisk virkning og en bakteriostatisk effekt¹.

Hvilke indikasjoner har Spersadex® med kloramfenikol:
Etter operasjoner og skader i de tilfeller der man ønsker en antibiotisk effekt, samtidig som man vil dempe den betennelsesaktige reaksjon¹.

Hvordan doseres Spersadex® med kloramfenikol:
1 dråpe 3-4 ganger daglig i nedre konjunktivalsekk¹.

Forsiktighetsregler ved bruk av Spersadex® med kloramfenikol:
Langtidsbehandling med kloramfenikol, også lokalt i øynene, har i svært sjeldne tilfeller vært forbundet med benmargsaplasi. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning til pasienter med alvorlig bloddyskrasi eller arvelig disposisjon for benmargshemming. Langvarig bruk kan resultere i sekundære øyeinfeksjoner eller fremme vekst av ikke-følsomme bakterier. Kortikosteroider kan maskere, aktivere eller forverre en øyeinfeksjon. Langvarig bruk av kortikosteroider kan medføre økt intraokulært trykk. Hos disponerte pasienter og ved kjent glaukom bør det intraokulære trykket kontrolleres jevnlig, spesielt ved langvarig behandling. Intensiv langtidsbehandling kan muligens medvirke til dannelse av eller forverring av posterior subkapsulær katarakt. Ved sykdommer som forårsaker fortynning av cornea eller sclera, kan perforasjon skje ved kronisk bruk av topikale steroider. Bruk av steroider umiddelbart etter kataraktoperasjon kan forsinke sårtilhelingen. Bruk av kontaktlinser i forbindelse med øyeinfeksjoner anbefales ikke, da infeksjonen kan forverres. Inneholder konserveringsmiddelet benzalkoniumklorid som kan gi øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Pasienter som opplever tåkesyn eller synsforstyrrelser bør unngå bilkjøring eller bruk av maskiner, inntil synet er normalisert¹.

For mer informasjon se Spersadex® med kloramfenikol produktresumé.

Referanser:
1. Spersadex® med kloramfenikol produktresumé