Spersallerg_600_NO

Hvordan virker Spersallerg®?
Spersallerg® inneholder antazolin, som er et antihistamin, og tetryzolin, som er et karkontraherende stoff. Antazolin blokkerer for de allergifremkallende stoffer som frigis ved en overfølsomhetsreaksjon. Tetryzolin trekker blodkarene i øyets bindehinne sammen. Spersallerg minsker dermed kløe, røde og rennende øyne som kan fremkomme ved en allergisk reaksjon1.

Hvordan doseres Spersallerg®?
Voksne og ungdom: 1 dråpe 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt1.

Pakninger:
Øyedråper 10 ml og 20 × 0,3 ml er unntatt fra reseptplikt1.

For mer info. se Spersallerg® produktresumé


Nyttige tips!

  •  Oppbevar øyedråper i kjøleskapet, da blir dryppingen mindre plagsom.
  • Må du dryppe med kontaktlinser, bør du bruke øyedråper uten konserveringsmidler. Spersallerg er tilgjengelig uten konserveringsmiddel.


Referanser
1. Spersallerg® produktresumé

Bruksanvisning Spersallerg® endosebeholdere

instr_engangspipetter1
Vask hendene ordentlig før du skal ta øyedråpene.
instr_engangspipetter2

Snu endosebeholderen på hodet. Vri av plastvingen før du drypper.

instr_engangspipetter3
Plasser toppen av endosebeholderen nær øyet uten å berøre det. Drypp dråpen i det affiserte øyet mens du ser opp og forsiktig holder ned det nedre øyelokket.
instr_engangspipetter4
Lukk øynene og press med fingeren i øyekroken. Hold i noen minutter mens du holder øynene lukket.
instr_engangspipetter5
Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk.