Voltaren_Ophtha_600_NO

Hvordan virker Voltaren Optha®:
Ikke-steroid antiinflammatorisk middel som hemmer cyklooksygenase og dermed dannelsen av prostaglandiner, som spiller en viktig rolle i betennelsesreaksjoner og ved smertedannelse. Hemmer miose under kataraktoperasjoner og reduserer inflammatoriske reaksjoner etter kirurgiske inngrep, traumer eller andre ikke-infeksiøse tilstander1.

Hvilke indikasjoner har Voltaren Optha®:
Pre- og postoperativt ved f.eks. kataraktoperasjoner. Smertefulle posttraumatiske tilstander i cornea og conjunctiva, herunder fotoelektrisk keratitt og snøblindhet. Episkleritt. Argon laser trabekuloplastikk. Inhibering av reaktiv miose ved kataraktoperasjoner1.

Hvordan doseres Voltaren Optha®:
Voksne: Preoperativt: 1 dråpe hvert 15. minutt den siste timen før operasjon eller 1 dråpe inntil 5 ganger i løpet av de siste 3 timene før operasjon. Postoperativt: 1 dråpe 4-5 ganger daglig, men doseringen vil også være avhengig av tilfellets alvorlighetsgrad. Normalt vil 14 dagers behandling være tilstrekkelig. Kan kombineres med øyedråper som inneholder steroider eller antibiotika. Barn: Ikke indisert til bruk hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte kliniske studier. Endosebeholdere er sterile inntil åpning og kasseres etter bruk1.

Forsiktighetsregler ved bruk av Voltaren Optha®:
Voltaren Ophtha® i flerdosebeholder inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Pasienter som bruker myke kontaktlinser bør bruke endosebeholdere. Kontaktlinser skal fjernes før drypping og ikke gjeninnsettes før etter minst 15 minutter. Ved samtidig behandling med andre øyepreparater skal det være et opphold på minst 5 minutter mellom hver drypping. Ved infeksjon eller risiko for injeksjon, skal det gis hensiktsmessig behandling samtidig med Voltaren Ophtha®. Sikkerhet og effekt hos barn under 2 år er ikke undersøkt. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av topikale steroider1.

For mer informasjon se Voltaren Ophtha® produktresumé.

Referanser:
1. Voltaren Ophtha® produktresumé

Bruksanvisning Voltaren Ophtha® endosebeholdere

instr_engangspipetter1
Vask hendene ordentlig før du skal ta øyedråpene.
instr_engangspipetter2

Snu endosebeholderen på hodet. Vri av plastvingen før du drypper.

instr_engangspipetter3
Plasser toppen av endosebeholderen nær øyet uten å berøre det. Drypp dråpen i det affiserte øyet mens du ser opp og forsiktig holder ned det nedre øyelokket.
instr_engangspipetter4
Lukk øynene og press med fingeren i øyekroken. Hold i noen minutter mens du holder øynene lukket.
instr_engangspipetter5
Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk.