Voltaren_Ophtha_Abak_600_NO

Hvordan virker Voltaren Optha ABAK®:
Diklofenaknatrium er en hemmer av prostaglandinsyntetase. Det har antiinflammatoriske og
analgetiske egenskaper.1

Hvilke indikasjoner har Voltaren Optha ABAK®:

  • Inhibering av miose ved kataraktoperasjoner.1
  • Forebygging av inflammasjon ved operasjon av katarakt og fremre øyesegment.1
  • Behandling av okulær smerte ved operasjon av fotorefraktær keratektomi de første 24
    timer postoperativt.1

Hvordan doseres Voltaren Optha ABAK®:
Voksne:
Inhibering av miose ved kataraktoperasjoner
- Pre-operativt: en dråpe inntil fem ganger i løpet av de siste tre timene før operasjon.
Forebygging av inflammasjon ved operasjon av katarakt og fremre øyesegment.
- Pre-operativt: en dråpe inntil fem ganger i løpet av de siste tre timene før operasjon.
- Post-operativt: en dråpe tre ganger straks etter operasjon og deretter en dråpe tre til fem ganger
daglig. En behandlingstid som overskrider 4 uker er ikke anbefalt.
Behandling av okulær smerte etter fotorefraktær kirurgi de første 24 timer postoperativt:
- Pre-operativt: to dråper i løpet av timen før operasjon
- Post-operativt: to dråper i løpet av timen etter operasjon og deretter fire dråper i løpet av 24
timer postoperativt.1

Pediatrisk populasjon:
Ingen sepesielle studier er utført.1

Eldre:
Dosejustering er ikke nødvendig.1

Forsiktighetsregler ved bruk av Voltaren Optha ABAK®:
Ved hypersensitivitetsreaksjoner som kløe og rødhet eller tegn som tyder på allergi mot legemidlet,
spesielt astmaanfall eller plutselig hevelse i ansikt og hals, må behandlingen avsluttes.
En akutt øyeinfeksjon kan maskeres av lokal bruk av anti-inflammatoriske midler. NSAID har ingen
antimikrobielle egenskaper. Ved en øyeinfeksjon skal det utvises forsiktighet ved bruk sammen med et/noen anti-infektive legemidler.
Ved samtidig behandling med andre øyepreparater skal det være et opphold på minst 5 minutter mellom hver drypping. Ved infeksjon eller risiko for injeksjon, skal det gis hensiktsmessig behandling samtidig med Voltaren Ophtha ABAK®. Sikkerhet og effekt hos barn under 2 år er ikke undersøkt. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av topikale steroider.1

For mer informasjon se Voltaren Optha ABAK® produktresumé.

Referanser:
1. Voltaren Optha ABAK® produktresumé

Voltaren Ophtha ABAK® - Materialer og lenker